Młodzież


 

Nauczanie dzieci starszych i młodzieży to tzw. nauczanie systematyczne. Nie ograniczamy się już do osłuchiwania z językiem i budowania pozytywnej motywacji, młodzież sama widzi już przydatność nauki języka w dorosłym życiu zawodowym. W naszej pracy pojawiają się zatem regularne zestawy zadań dydaktycznych – sprawności i umiejętności.

 

Trudności w pracy z dziećmi starszymi narastają w nauczaniu młodzieży. Należą do nich:

  • kłopot w radzeniu sobie z siłą wewnętrznych impulsów, pragnień,
  • trudność w poradzeniu sobie z wymaganiami świata zewnętrznego,
  • poczucie osamotnienia, niezrozumienia,
  • konieczność podejmowania pierwszych ważnych decyzji dotyczących przyszłości,
  • konieczność odpowiedzenia na pytanie „kim jestem?”,
  • konformizm wobec grupy rówieśniczej.

Wszystko to zwiększa problemy z dyscypliną. 
Engine by Browarski.com - Technologie internetowe