Metody


 

Znajomość i umiejętność stosowania odpowiednich metod w procesie uczenia się i nauczania to rzecz fundamentalna.

Obecnie mamy na rynku do dyspozycji kilkanaście wiodących całościowych ‘podejść’ do nauczania języka obcego. Pedagodzy nauczający określoną metodą posiadają osobiste przekonania (a czasami nawet intuicję) co do słuszności swych metod. Jest to sytuacja bardzo atrakcyjna dla osoby pragnącej nauczyć się komunikować w języku obcym. Dzięki niej słuchacz może sprawdzić (lub dosłownie ‘przetestować’) skuteczność danej metody i dobrać w ten sposób tę właściwą - szkoły często oferują pierwsze spotkanie (lub spotkania) gratis w tym właśnie celu. Przypomnijmy zatem najważniejsze czynniki determinujące efektywność uczenia się języka obcego. Poniższa kolejność nie jest bez znaczenia.

 

Wiek

 

Wiek jest podstawowym czynnikiem decydującym o tym, jak szybko uczymy się języka obcego. To właśnie wiek determinuje organizację systemów oświaty w większości krajów. Jakże ciężko wyobrazić sobie, że grupa z dwojgiem dorosłych, trojgiem nastolatków i czworgiem dzieci będzie pracować efektywnie. Równie trudno wyobrazić sobie, że prowadzący takie zajęcia będzie w stanie organizować ćwiczenia wystarczająco atrakcyjne dla wszystkich jednocześnie. Każdą grupą wiekową uczymy inaczej, bo uczniowie się od siebie różnią. Dzieciom nie będziemy tłumaczyć zawiłych czasów gramatycznych, bo zadawane przez nich pytania ‘Dlaczego?’ wyprowadzą z równowagi najspokojniejszą osobę; analogicznie dorosłym nie będziemy organizować gier i zabaw na ‘świeżym powietrzu’ w celu wykorzystania ich nadpobudliwości ruchowej, bo jej nie posiadają. W SMART dokonujemy wszelkich starań, by dobór uczniów w grupy był optymalny.

  

Motywacja

  

Niestety nie jesteśmy w stanie nauczyć języka obcego, jeżeli nie chce tego sam uczeń. Szkolna metoda przymusu stopniem bardzo powoli zostaje zastępowana faktycznym autentycznym zachęcaniem ucznia do pracy, czyli zwiększaniem jego motywacji. Motywów, które ‘podpowiadają’ nam, że warto się uczyć języka obcego jest wiele; mogą być zewnętrzne i wewnętrzne. Te pierwsze często przejawiają dorośli, kiedy uczą się języka obcego w celach zawodowych (poszukiwanie lepszej pracy, okazja wyjazdu z kraju). Wewnętrznie umotywowani są z reguły młodsi uczniowie, ale nie zawsze. Fundamentalną sprawą jest stworzenie warunków do pracy, które będą na tyle atrakcyjne, dogodne, wygodne i profesjonalne, że uczeń będzie z przyjemnością uczestniczył w zajęciach. Wkładamy tutaj maksymalny wysiłek. Wiemy, że tylko w ten sposób możemy stworzyć najlepszy układ partnerski.

Predyspozycje

Ostatnie ale nie mniej ważne. Nie możemy zapomnieć o tym, na ile uczeń jest wszechstronny, utalentowany. Osobie posiadającej doskonały słuch (gra na instrumencie muzycznym), oczytanej (posiada większy zasób słownictwa) oraz ekscentrycznej i komunikatywnej (nie boi się publiczności, swobodnie nawiązuje kontakty) dużo łatwiej i szybciej będzie nauczyć się języka obcego. To na ile rozwinięte są talenty oraz na ile sam uczeń potrafi je wykorzystać jest czynnikiem równie istotnym. Proces rekrutacji, który organizujemy przed rozpoczęciem kursu, pozwala ocenić Twoje predyspozycje i określić Twój osobisty profil ucznia. 
Engine by Browarski.com - Technologie internetowe